Mã Trường

Mã Trường

Giới thiệu khoa

GIỚI THIỆU KHOA

Cập nhật 01/06/2020 - 12:14:38 AM (GMT+7)

GIỚI THIỆU

Khoa Kỹ Thuật Công Trình Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (KTCT-STU) được thành lập từ  năm 1997 với nhiệm vụ đào tạo Kỹ sư Xây dựng chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp (KSXD-DD&CN). Ngoài hệ chính quy học ban ngày, Khoa Kỹ Thuật Công Trình được giao nhiệm vụ đào tạo KSXD-DD&CN hệ Liên thông Đại học và hệ Vừa làm Vừa học, học ban đêm. 
Sau một thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất, học liệu, đề cương, giáo trình, từ niên khoá 2009 – 2010, Khoa Kỹ Thuật Công Trình áp dụng đào tạo theo Học chế tín chỉ. 
Hiện tại, năm học 2019-2020, Khoa Kỹ Thuật Công Trình đã hoàn thành hồ sơ mở ngành đào tạo Kỹ sư Quản lý Xây dựng, đào tạo Kiến Trúc Sư và đào tạo Thạc sĩ Xây dựng DD&CN. 
Từ năm 2010, Khoa KTCT-STU đã công bố chuẩn đầu ra của ngành Kỹ Thuật Công Trình, đến năm học 2016-2017, sau 5 năm vận hành, Khoa KTCT-STU đã tiến hành rà soát Chương trình đào tạo (CTĐT) và tham khảo các bên liên quan, từ cơ sở đó, Khoa KTCT đã điều chỉnh CTĐT với Chuẩn đầu ra mới. 
Nhờ đó, từ năm học 2017-2018, CTĐT 2017 đã được áp dụng các khoa học từ năm 2017 về sau, sự việc này đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Khoa và của Trường khi được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng 6 năm 2018.
Kết quả xổ số đài miền bắc Tại Khoa KTCT-STU, thời lượng học tập các chuyên ngành như sau:

STT CHUYÊN NGÀNH BẬC HỌC TỔNG TÍN CHỈ THỜI GIAN BUỔI HỌC
1 Kỹ thuật Xây dựng DD&CN   Trình độ Đại học  155 4 năm-8 học kỳ  Ban ngày
2 Kỹ thuật Xây dựng DD&CN Trình độ Đại học-Hệ Liên thông 54 1,5 năm-3 học kỳ Ban đêm
3 Kỹ thuật Xây dựng DD&CN  Trình độ Thạc sĩ 60 1,5 năm-3 học kỳ Ban đêm
4 Quản lý xây dựng Trình độ Đại học  151 4 năm-8 học kỳ  Ban ngày
5 Kiến Trúc  Trình độ Đại học 168  5 năm-10 học kỳ Ban ngày

Người học hoàn thành chương trình được cấp Văn bằng thuộc hệ thống Văn bằng Quốc gia Việt Nam.          

Văn phòng Khoa đặt tại tòa nhà C phòng C121 Trường Đại Học Công Nghệ  Sài gòn, 180 Cao lỗ, P4, Q8, Tp HCM.

Kết quả xổ số đài miền bắcĐiều hành Văn phòng Khoa là 1 Trưởng khoa, 1 Phó Trưởng khoa, 1 Trợ lý Khoa NCKH&SĐH và 2 Thư ký khoa. 

Thông tin hoạt động Khoa có thể tìm trên trang web: cmc-idc.com vào trang Khoa Kỹ Thuật Công Trình.

Điện thoại liên hệ Văn phòng Khoa: (028) 38521069. 

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA

Mỗi sinh viên khi vào học tập tại Khoa KTCT luôn nhận được sự chăm sóc và  khuyến khích học tập của Ban chủ nhiệm Khoa và tất cả các thầy cô giảng dạy thông qua các chương trình khuyến học nhằm động viên, định hướng cho sinh viên có ý chí vươn lên vượt khó học giỏi.

Các chương trình khuyến học đang triển khai:

STT CHƯƠNG TRÌNH PHỤ TRÁCH
1 Olympic Cơ học toàn quốc  ThS. Trần Tấn Quốc
2 Chuyên đề Luận văn tốt nghiệp TS. Bùi Thanh Tâm
3 Bồi dưỡng chuyên đề nâng cao TS. Phan Thiệu Huy
4 Hỗ trợ Tiếng Anh chuyêngành ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
5 Quỹ học bổng KTCT  TS. Đỗ Đào Hải
6 Hỗ trợ sinh viên khó khăn   ThS. Trương Đình Thảo Anh

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Vào học Khoa Kỹ thuật công trình, dù ở bậc học nào thì người học luôn được chăm sóc theo hướng khi tốt nghiệp, người học sẽ thực hiện tốt công việc theo chuyên ngành đào tạo.
Người học tại khoa KTCT-STU được nhấn mạnh kiến thức nền và cập nhật các phát triển về xây dựng nhằm tạo cho người học có thể tham gia vào hầu hết mọi giai đoạn hình thành một công trình từ nhỏ tới lớn hay rất lớn, trong đó năng lực có tính nổi trội là thiết kế, vì từ yêu cầu phải biết thiết kế đó, nhiều đòi hỏi cập nhật kiến thức phát sinh, khi đó người kỹ sư xây dựng sẽ tìm thấy vị trí đứng của mình mà tự rèn luyện để đáp ứng nhiều hơn nữa các yêu cầu mênh mông của xã hội.
Người tốt nghiệp KSXD tại khoa KTCT-STU hoàn toàn có đủ khả năng thiết kế kết cấu và thi công công trình, với năng lực này, các KSXD-STU có thể mở rộng cơ hội việc làm qua các lĩnh vực như Giám sát công trình, Tư vấn xây dựng, thẩm tra kết cấu, nghiệm thu công trình, đảm nhiệm nhiều phần việc về XD trong cơ quan quản lý nhà nước về XD hay trong doanh nghiệp XD hoặc tham gia giảng dạy, nghiên cứu.
Người tốt nghiệp KSQLXD tại khoa KTCT-STU có thể làm việc tại công trường ở các vị trí như Kỹ sư quản lý dự án, giám sát, nghiệm thu theo chức năng hoặc tại phòng Kỹ thuật với vai trò Kỹ sư quản lý dự án, thẩm tra dự án, tư vấn, dự toán, lập doanh nghiệp xây dựng, tham gia giảng dạy, nghiên cứu. 
Kết quả xổ số đài miền bắc Người tốt nghiệp Kiến trúc sư tại khoa KTCT-STU có thể làm việc tại công trường ở các vị trí như chủ trì thực hiện, chủ trì giám sát, chủ trì nghiệm thu công trình xây dựng về mọi mặt nhằm đảm bảo sản phẩm kiến trúc đúng thiết kế, có thể làm việc tại phòng Kỹ thuật với vai trò triển khai dự án kiến trúc, thiết kế kiến trúc, thẩm tra dự án kiến trúc, tư vấn kiến trúc hoặc lập doanh nghiệp xây dựng, tham gia giảng dạy, nghiên cứu. 

HOẠT ĐỘNG

Kết quả xổ số đài miền bắc1. Dự thi và đạt giải Olympic Cơ học toàn quốc qua các năm:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2. Chuyên đề Luận văn tốt nghiệp:

Kết quả xổ số đài miền bắc3. Lớp Bồi dưỡng Tiếng Anh chuyên ngành

4. Cuộc thi “TÔI LÀ KỸ SƯ XÂY DỰNG”: đã tổ chức thành kỳ thi truyền thống của sinh viên khoa KTCT-STU: 

Kết quả xổ số đài miền bắc5. Lễ ra mắt giáo trình Cơ học Kết Cấu (11-2014)

Kết quả xổ số đài miền bắc6. Tham gia cuộc thi Peri quốc tế về cốp pha (Đức-2015): Kỳ thi có tính chất giao lưu quốc tế do công ty PERI (Đức), 2015.

 

Kết quả xổ số đài miền bắc7. Tham gia cuộc thi IDEA-X: Sáng tạo trong Xây dựng, Kỳ thi có tính chất giao lưu giữa các trường đại học do Trường HUTECH tổ chức 2018 (giải nhất), 2019 (giải 3).

8. Tham gia cuộc thi Ngày hội sáng tạo Khoa học kỹ thuật Lần 6

Kỳ thi có tính chất giao lưu giữa các trường đại học do Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh tổ chức 2019. 

9. Nghiên cứu khoa họcKết quả xổ số đài miền bắc: Kể từ 2015 đến nay,  giảng viên, sinh viên Khoa KTCT-STU  đã có nhiều đề tài NCKH, một số đề tài được chấp nhận đăng trên tạp chí Xây dựng, tạp chí Người XD, tạp chí KHCN và ĐT-STU, một số trong đó đã được đăng trên tạp chí quốc tế. Các thầy cô có hoạt động NCKH nổi trội như: ThS. Lê Đức Tuấn, ThS. Phạm Quốc Lâm, ThS. Trương Đình Thảo Anh, ThS. Trần Minh Khoa, ThS. Huỳnh Thanh Vũ, ThS. Tạ Thùy Trang, ThS. Nguyễn Công Huân, ThS. Phan Lữ Trí Minh, TS. Mai Đức Khôi, TS. Khương Văn Huân, PGS.TS. Dương Hồng Thẩm.   

10. Hội nghị khoa học: Khoa KTCT đã tạo được vị trí trong vững vàng lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, có khả năng nâng cao trình độ, dần từng bước đóng góp phần mình trong NCKH thông qua hai lần tổ chức HNKH lần 1 năm 2016, lần 2 năm 2018.

 

11. Chương trình đối thoại sinh viênKết quả xổ số đài miền bắc: Hàng năm tổ chức đối thoại sinh viên giữa sinh viên và Khoa, giữa sinh viên và Trường nhằm lắng nghe, giải đáp và điều chình sau cho người học có lợi nhất, đạt điều kiện học tập tốt nhất.

12.Lễ phát học bổng hàng năm của Quỹ học bổng khoa Kỹ thuật Công trình:

Cựu sinh viên K97, K98, K99 về dự lễ phát học bổng

Các Nội Dung Liên Quan

Videos

Giới Thiệu STU
Lịch Sự Kiện
 • Thứ 5
  22/10/2020
  Thứ 4
  12/08/2020
  Thứ 7
  08/08/2020
  Thứ 4
  05/08/2020
  Thứ 7
  01/08/2020
  Thứ 7
  25/07/2020
  Thứ 4
  22/07/2020
  Thứ 7
  18/07/2020
Liên Kết