Mã Trường

Mã Trường

 • (19/12/2012) 
 • (19/12/2012) 

Ngày 19/01/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn ban hành Quyết định số 29A/QĐ-DSG-QLKH về Triết lý giáo dục như sau: Chất lượng...

 • (02/06/2014) 

Ban Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục được thành lập theo quyết định số 194/QĐ-DSG-HCQT ngày 12/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học...

 • (25/05/2017) 
 • (01/12/2017) 

Videos

Giới Thiệu STU
Lịch Sự Kiện
 • Thứ 5
  22/10/2020
  Thứ 4
  12/08/2020
  Thứ 7
  08/08/2020
  Thứ 4
  05/08/2020
  Thứ 7
  01/08/2020
  Thứ 7
  25/07/2020
  Thứ 4
  22/07/2020
  Thứ 7
  18/07/2020
Liên Kết